Chi tiết câu hỏi

Trong câu văn “Linh là lớp trưởng nhưng bạn rất gương mẫu.”, từ nào sử dụng không đúng ?

190

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3