Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, em hiểu khổ thơ sau như thế nào ?
“Nếu chúng mình có phép lạ
Hóa trái bom thành trái ngon
Trong ruột không còn thuốc nổ
Chỉ toàn kẹo với bi tròn”

203

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4