Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, em có nhận xét gì về những ước mơ của các bạn nhỏ ?

198

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4