Chi tiết câu hỏi

Theo bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” được lặp đi lặp lại nhằm mục đích gì ?

443

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4