Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Bè xuôi sông La”, vì sao đi trên chiếc bè, tác giả lại nghĩ đến mùi xôi vây, mùi lán cưa và những mái ngói hồng ?

199

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4