Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Bè xuôi sông La”, cách ví von chiếc bè gỗ với đàn trâu đằm mình thong thả trôi theo dòng sông có tác dụng gì ?

214

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4