Chi tiết câu hỏi

Bài thơ “Ngắm trăng” và “Không đề” của Bác Hồ có điểm gì chung ?

318

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4