Chi tiết câu hỏi

Theo em hình ảnh con chim chiền chiện trong bài đọc “Con chim chiền chiện” là biểu tượng cho điều gì ?

346

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4