Chi tiết câu hỏi

Theo bài "Ê-mi-li, con...", vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam ?

162

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5