Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Tác phẩm của Si-le và tên phát xít”, tại sao cụ già người Pháp ghét tên sĩ quan Đức nhưng lại yêu thích những tác phẩm của Si-le ?

164

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5