Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Trước cổng trời”, cảm xúc của tác giả với thiên nhiên được thể hiện như thế nào ?

186

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5