Chi tiết câu hỏi

Trong bài đọc “Chuỗi ngọc lam”, chi tiết nào dưới đây cho biết Gioan không đủ tiền mua chuỗi ngọc lam tặng chị và Pie-e đã xử lí tình huống đó như thế nào ?

287

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5