Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Chuỗi ngọc lam”, phần kết của câu chuyện có ý nghĩa như thế nào ?

247

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5