Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Phân xử tài tình”, quan án đã dựa vào đặc điểm tâm lí nào của con người để tìm ra kẻ trộm tiền chùa ?

208

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5