Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Nghĩa thầy trò”, vì sao cụ giáo Chu lại mời môn sinh của mình đến thăm thầy cũ ?

18

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 5