Chi tiết câu hỏi

Vì sao lưỡng cư có thể sống được ở cả môi trường nước và môi trường trên cạn ?

206

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11