Chi tiết câu hỏi

Vì sao ở động vật bậc cao, tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin diễn ra nhanh hơn so với sợi thần kinh không có bao miêlin ?

225

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11