Chi tiết câu hỏi

Nồng độ các chất trong cơ thể người luôn được duy trì ở một mức độ nhất định, khi xảy ra mất cân bằng sẽ có các cơ chế điều hòa để đưa về trạng thái bình thường. Ví dụ trên minh họa cho đặc điểm nào của các tổ chức sống ?

335

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10