Chi tiết câu hỏi

Hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể khi nhiệt độ môi trường tăng cao có ý nghĩa gì ?

1146

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10