Chi tiết câu hỏi

Khi thuỷ phân phân tử đường lactôzơ, thu được kết quả nào ?

272

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10