Chi tiết câu hỏi

Hai phân tử đường đơn liên kết nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào ?

351

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10