Chi tiết câu hỏi

Trong cấu tạo của màng sinh chất, thành phần nào có vai trò tăng cường sự ổn định của màng ?

266

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10