Chi tiết câu hỏi

Hợp chất hữu cơ bền nào được tạo thành đầu tiên trong chu trình Canvin ?

216

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10