Chi tiết câu hỏi

Nhóm vi khuẩn nào có khả năng ôxi hóa $HN{O_2}$thành $HN{O_3}$ để lấy năng lượng ?

181

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10