Chi tiết câu hỏi

Trong quá trình muối dưa, mục đích chính của việc cho thêm đường là gì ?

194

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10