Chi tiết câu hỏi

Vang hoặc rượu sâm panh đã mở thì phải uống hết vì nếu để hôm sau sẽ dễ bị chua và nhạt vị. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là gì ?

322

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10