Chi tiết câu hỏi

Dấu hiệu đặc trưng giúp ta nhận ra quá trình lên men lactic là gì ?

284

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10