Chi tiết câu hỏi

Khi quá trình lên men xảy ra, năng lượng thu được tế bào như thế nào ?

279

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10