Chi tiết câu hỏi

Việc vệ sinh răng miệng không hợp lý cùng với hoạt động của nhóm vi sinh vật nào dưới đây có thể dẫn đến bệnh sâu răng ?

180

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10