Chi tiết câu hỏi

Khi cho 100 tinh trùng tiến hành thụ tinh với 3 trứng sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu hợp tử ?

194

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9