Chi tiết câu hỏi

Ở người, vì sao tỉ lệ bé trai và bé gái ở độ tuổi sơ sinh lại xấp xỉ 1 : 1 ?

192

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9