Chi tiết câu hỏi

Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật nhưng lại có ý nghĩa trong chăn nuôi và trồng trọt ?

282

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9