Chi tiết câu hỏi

Một hộ gia đình nuôi gà ri thu được sản lượng trứng trung bình là 85 quả/năm. Hộ gia đình sống bên cạnh cũng nuôi giống gà này và thu được sản lượng trứng trung bình là 117 quả/năm. Sự khác biệt này là do đâu ?

296

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9