Chi tiết câu hỏi

Người ta làm cách nào để xác định một biến dị nào đó là thường biến hay biến dị di truyền ?

292

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9