Chi tiết câu hỏi

Để bảo vệ hệ gen người, phòng ngừa và hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền, chúng ta cần làm gì ?

181

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9