Chi tiết câu hỏi

Hiện tượng rụng lá vào mùa đông ở thực vật vùng ôn đới có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

363

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9