Chi tiết câu hỏi

Vì sao cây sống ở vùng nhiệt đới lại có tầng cutin dày trên bề mặt lá ?

762

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9