Chi tiết câu hỏi

Vì sao trong cùng một loài thú, những cá thể sống ở nơi lạnh giá lại thường có kích thước cơ thể lớn hơn các cá thể sống ở nơi ấm áp ?

284

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9