Chi tiết câu hỏi

Nếu không có đột biến, người mẹ có nhóm máu nào sau đây chắc chắn không sinh được con nhóm máu O ?

239

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9