Chi tiết câu hỏi

Trộn 25 lít nước sôi với 75 lít nước ở ${15^0}C$. Bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường. Xác định nhiệt độ cuối cùng của hệ.

281

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8