Chi tiết câu hỏi

Trộn $10c{m^3}$ nước ở ${20^0}C$ với $30c{m^3}$ nước ở ${40^0}C$ và $60c{m^3}$ nước ở ${70^0}C$. Bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường. Nhiệt độ cuối cùng của hệ là bao nhiêu ?

199

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8