Chi tiết câu hỏi

 Ở ${20^0}C$ một thanh nhôm dài 9,99 m khi nhiệt độ tăng thêm ${1^0}C$ thì thanh nhôm dài thêm 0,000023 m chiều dài ban đầu. Tìm nhiệt độ để thanh nhôm đó dài 10 m.

216

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6