Chi tiết câu hỏi

Cho ba quả cầu nhôm, sắt, đồng có thể tích như nhau được đem nung nóng, sau đó lấy một vòng tròn cho lần lượt ba quả này qua thì thấy : quả 1 lọt qua dễ dàng, quả 2 vừa khít lọt qua, quả 3 không qua được. Hãy cho biết chất liệu làm ba quả cầu.

191

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6