Chi tiết câu hỏi

Một cái bu-lông bằng đồng được vặn chặt vào con ốc bằng sắt. Nếu ốc chặt quá không vặn ra được thì người ta hơ nóng chúng lên. Làm như vậy có được không ? Tại sao ?

184

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6