Chi tiết câu hỏi

Ở ${25^0}C$ một thanh nhôm dài 9,99 m. Nếu tăng nhiệt độ tới ${100^0}C$ thì chiều dài của thanh nhôm bằng bao nhiêu ? Biết khi nhiệt độ tăng thêm ${1^0}C$ thì chiều dài thanh nhôm tăng thêm 0,000023 chiều dài ban đầu.

219

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6