Chi tiết câu hỏi

Ở ${25^0}C$ một thanh thép dài 12 m. Nếu tăng nhiệt độ tới ${40^0}C$ thì chiều dài của thanh thép bằng bao nhiêu? Biết khi nhiệt độ tăng thêm${1^0}C$ thì chiều dài thanh thép tăng thêm 0,000012 chiều dài ban đầu.

217

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6