Chi tiết câu hỏi

Ở ${t^0}C$ một thanh thép dài 15 m. Nếu tăng nhiệt độ tới${40^0}C$ thì chiều dài của thanh thép là 15,0027 m. Biết khi nhiệt độ tăng lên ${1^0}C$ thì chiều dài thanh thép tăng thêm 0,000012 chiều dài ban đầu. Hỏi ${t^0}C$ bằng bao nhiêu ?

195

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6