Chi tiết câu hỏi

Vì sao khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét ?

714

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7