Chi tiết câu hỏi

Đặc điểm nào khiến cho rận nước, chân kiếm mặc dù có kích thước bé nhưng lại là thức ăn cho các loài cá công nghiệp và các động vật lớn ?

321

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 7