Chi tiết câu hỏi

Khi sơ cứu người bị gãy xương cẳng tay, chúng ta phải làm gì ?

261

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 8